Monday, 24 February 2014

விதவை யோகமா செவ்வாய் தோஷத்தால் ?


செவ்வாய்க்கு -அங்காரகன் - ஆரன் -வக்கிரன் - மஹீஜன் - ருத்ரன் - குரூரதிருக் - எனும் மாற்று பெயருண்டு

பொதுவாக செவ்வாய் தோஷம் திருமண பெண் என்றால் யாரும் சில நொடி யோசித்து தான் பேசுவது உண்டு 

பலரால் பலவாறாக சொல்லப்பட்டு வந்த “செவ்வாய் தோஷத்தை” இன்று நாமும் சற்று ஆராய்வோம்

சூர்ய குடும்பத்தில் நான்காவது “பெரிய கிரஹம் செவ்வாய் ஆகும்” பூமியில் இருந்து சுமார் 230 பில்லியனுக்கும் அதிக தூரத்தில்  “வான்மண்டலத்தில்” தனக்கென ஒரு வட்டம் இட்டு “கம்பீரமாக” சுற்றி வருவது செவ்வாய். வீரம் மிக்க விளையாட்டு, காவல்துறை.ராணுவம் போன்றதுக்கு சொந்தக்காரன் செவ்வாய். ஆங்கிலத்தில் “மார்ஸ்” என சொல்வதால் தான் இன்னமும் ராணுவம் போலீஸ் துறை அணிவகுப்பை அப்படியே சொல்லி வருகிறது 

பொதுவாக “செவ்வாய் தோஷத்தை” கணிக்கிட 2,4,7,8,12 ஆம் இடங்களில் இருக்க அது “செவ்வாய் தோஷம்” என கணக்கிடப்பட்டு வந்துள்ளது!!ஆனால் இந்த இடங்களில் இல்லாமல் இருந்தாலும் “செவ்வாய் தோஷம்” தருவது எப்படி என்பதே நமது ஆய்வு 

செவ்வாய் உஜ்ஜயினி தேசத்தில் ஜெனனித்ததாய் புராண கதை உள்ளது,

உடலில் இரத்ததின் காரகனாய் இருந்து மனிதனை ஆட்டுவிக்கும் செவ்வாயை பெண்களுக்கு  விஷயத்தில் தான் அதிகம் பாதிப்பை தருகிறார் என்பதே மறுக்க முடியாத உண்மை,

1 - இரண்டாம் இடம் எனும் வாக்கு [கடும்சொல்] குடும்பம் ஸ்தனத்தில் இருப்பதால் கோபமான கடும் சொல்லுக்கும் சொந்தக்காரானாக்கி “ஜாதகி” பகை தேட வைக்கிறது, விட்டுக்கொடுத்து போகும் கணவன் வாய்த்தால் பரவாயில்லை .11 ல் அமைய பெற்ற செவ்வாய் 2ம் இடத்தில்  பாதிப்பை தருவது பற்றி 11 ம் பாவம் எனும் கட்டுரை விரைவில் வரும்,

2 - சுகஸ்தானம் எனும் படுக்கை விஷயத்தின் ரகசியம் உள்ள இடம் ஆகும் அங்கு “செவ்வாய்” இருந்தால் ? பெண்ணுக்கு அதில் வேகம் அதிகமாய் தான் இருக்கும் அதற்க்கேப்ப “வாழ்க்கை துணை” அமையாவிட்டால் ? “ஜாதகி” தவறிலைக்க வாய்ப்பாய் போகும் என்பதால் செவ்வாய் தோஷம் இங்கு நன்கு ஆராய வேண்டும், லக்னத்தில் இருக்கும் செவ்வாய் இந்த சுகஸ்தானத்தை பாதிப்பது பற்றி “லக்ன செவ்வாய்” கட்டுரை விரைவில் வரும்,

3 - ஏழாம் இடம் இது “காமத்தை தேடும் இடம்” இதில் இருக்கும் செவ்வாய் மட்டும் அல்ல நான்கில் அமைந்த செவ்வாயில் “சூட்சுமம்” இங்கே பாதிப்பை தரும் . இருவருடைய ரத்தமும் சீராக உடலை “இயக்க” வைக்க பிரச்னை இல்லை ,இல்லை எனில் “கும்பத்தில் தேவையற்ற” முறைகேடான “உறவை” ஏற்ப்படுத்தி விடும் என்பதால் தோஷத்தை கணக்கிடல் வேண்டும்  லக்னத்தில் இருக்கும் செவ்வாய் இந்த களத்திர ஸ்தானத்தை பாதிப்பது பற்றி “லக்ன செவ்வாய்” கட்டுரை விரைவில் வரும்,

4 - எட்டாம் இடம் இருக்கும் செவ்வாய் உயிர் ஸ்தானத்தில் “மறைவிடத்தில்” அமைய பெரும்போது அவர்களின் மறைமுக ஆர்வம் கண்டும் எட்டில் இருக்கும் செவ்வாய் இரண்டாம் இடத்தை கவனிக்க ”வாக்கு” & “குடும்பஸ்தானமும்” பாதிப்பை தருவது “பெண்களுக்கே” அதிக பாதிப்பு .இந்த எட்டாம் இடத்து செவ்வாயால் பல பெண்கள் “மாதவிலக்கு” பிரச்னையை ஏற்ப்படுத்தி தருவதில் “செவ்வாய்க்கு நிகர் செவ்வாயே” 

5 - பண்ணிரண்டாம் இடம் “சயன” “போக” சுகத்தை தருவதற்க்கு 12 இருந்து மறைந்து “ஏழாம் இடத்தை” தனது 210 பாகை வீச்சால்  “காமத்தை வாழ்க்கை துணையிடம் தேடி செல்லும்” யுக்தியை உந்து சக்தியை மறைந்தே தருவார் செவ்வாய். 

6 - செவ்வாய் தோசத்தை “பரிகாரம்”செய்து கழித்து திருமணம் செய்வித்தாலும் “செவ்வாய்” சரியில்லாத திசா புக்தி வரும் காலத்தில் கணவனை இழக்கவும் , பிரியவும் , குடும்பத்தை விட்டு விலகி செல்லவும்  வைத்து விடுகிறது, 

7 - இந்த செவ்வாய் தோசத்திற்க்கு “செவ்வாய் தோசமே” இணைக்க பட வேண்டும் என்றும் இல்லை எனில் “தம்பதி மரணம்” என சொல்வதும் ஏற்ப்புடையது அல்ல!! அதே நேரம் “செவ்வாய் தோசத்தால்” ஊனப்பட்ட குழந்தைகளை பெற்று எடுப்பார்கள் [ ஒருவருக்கு வெள்ளை அணு ஒருவருக்கு சிகப்பணு ] என்பதால் தான் “செவ்வாய் தோசத்தை எம்போன்ற ஜோதிடரால் இன்னமும் ஆராயப்படுகிறது” 

8- தற்க்காலத்தில் “ஸ்கேன்” இருந்து குறைபட்ட குழந்தை பேறு தடுத்தாலும் ,ஒருவருக்கு வெள்ளை அணு ஒருவருக்கு சிகப்பணு இருந்து [ஒருவருக்கு செவ்வாய் மற்றவருக்கு இல்லாமல் ] அடிக்கடி “கருக்கலைப்பு” பெண்ணுக்கு உடல் பிணியை ரகசியமாய் தருவதில் கெட்டிக்காரன் “செவ்வாய்” அதனால் முரிந்தளவுக்கு “செவ்வாய்” தோசத்தை கவனிக்க வேண்டும், 

9- செவ்வாய் தோசத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் எனில் “ஒரு நூலகம்” அளவுக்கு எழுதலாம், இருந்தும் சில குறிப்பு “செவ்வாயை” இருக்கும் இடத்தை வைத்து கணக்கிடுவதை விட பார்க்கும் பார்வையும் கணக்கில் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே இப்பதிவின் “நோக்கம்” ஆகும், 2 ல் இருந்தால் மட்டும் தோசம் அல்ல, 8 மற்றும் 11 ல் இருந்து தன் வீச்சத்தை 210பாகையிலும் 90 பாகையிலும் செலுத்தினாலும் அது 

இதுவும் “செவ்வாய்”தோசமே!

10- எட்டாம் இடம் பண்ணிரண்டாம் இடத்தில் நின்றால் மட்டும் தோசம் அல்ல!! 5 ல் இருந்து 8 யையும் 12 யையும் தன் 90 பாகை மற்றும் 180 பாகையில் தன் “வீச்சத்தை” செலுத்தினால் [ 5 ல் செவ்வாய் புத்ர தோசம் தருவது பற்றி ஐந்தாம் பாவத்தை பற்றி ஆராயும் போது கவனிப்போம்] ஆக ஐந்தில் நிற்க்கும் “செவ்வாயால்” 

இதுவும் “செவ்வாய்”தோசமே!

11 - நான்காம் இடம், ஏழாம் இடம், எட்டாம் இடம் நின்றால் மட்டும் “செவ்வாய் தோசம்” என்பதல்ல . லக்னபாவத்தில் நின்ற “செவ்வாய்”தன் “வீச்சத்தை” 4 ம்மிடத்தில் 90 பாகையிலும், 7 ம் இடத்தை 180 பாகையிலும், 8 ம் இடத்தை 210 பாகையிலும் “வீச்சத்தால்”பாதிப்படைய செய்கிறார் என்பது மிக மிக மறுக்க முடியாத உண்மை ,ஆக “லக்னத்தில் அமைந்த செவ்வாயாலும்” பாதிப்பு உண்டு!! லக்ன தோசம் பற்றி “லக்ன பாவத்தில்”கவனிப்போம், 

இதுவும் “செவ்வாய்”தோசமே!

மிக மிக முக்கிய குறிப்பு இதை “ஜோதிடர்” அல்லாதவரும் படிக்க நேரிடலாம். அப்படி படிப்பவர்கள் “தன் ஜாதகம் & மனைவி ஜாதகம்” கொண்டு ஆராயாதீர்கள்,அப்படி “ஒரு பத்திரிக்கை செய்தியை” படித்த கணவன் ஒருவன் தன் மனைவி மேல் “சந்தேகம்” கொண்டு அதனால் “மனைவி” தற்கொலை செய்து கொண்டாள், கணவன் இப்போ “நடுரோட்டில்” அந்தளவுக்கு “கலகக்காரன்” நமது “செவ்வாய்” 

என்றும் ஜோதிட பணியில்!!

ஸ்ரீ வீரபத்ர ஜோதிட மையம்,பெருந்துறை.


No comments:

Post a Comment