தொடர்புகொள்ள

ஸ்ரீ வீரபத்ர ஜோதிட மையம், 

புதுபஸ் நிலையம் பின்புறம்

                                 

பெருந்துறை   -638 052

ஜோதிடர்A .செந்தில் குமார் 

செல்: 98427 69404

             98434 69404                                                                   astrosenthilkumar@gmail                                                            Union bank of india
a/c no:- 629102010002579
Ifsc code:- UBIN 0562912
Village:- 803534- Perundurai
Cust Id:- 241739254

Name:- Senthikumar .A

No comments:

Post a Comment